Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

Drie diploma’s in één opleiding!

De opleiding

Door de opzet en de leermethode van deze opleiding iontwikkeld u uzelf als deelnemer tot een deskundige die vakkennis en vaardigheden bezit waarmee u invloed kunt uitoefenen. Hoe hebben we dit gerealiseerd in onze opleiding?
 
Een ontwikkelingstraject met ‘Fun Factor’
Tijdens deze opleiding ontwikkelt u uw talenten voor toepassing in werksituaties. Dat doet u om een goede veiligheidskundige te worden. Dat doen we samen in een relaxte sfeer en met gevoel voor humor. 
Inmiddels is ook gebleken dat de vaardigheden die u ontwikkelt u ook geschikter maken voor managementfuncties:
  • Uw inzicht en overzicht nemen toe - door aangeleerde bewustere observatie en ordening
  • Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen zich - mede door betere sociale vaardigheden
  • Concentraties en doorzettingsvermogen nemen toe - regelmatige toetsing, theorie examens, bedrijfsopdrachten en eindopdracht vereisen discipline
Tijdens de interactieve lessen gaat u diep in op de stof en haalt zo een hoog rendement uit de opleiding. Door het gebruik van werkvormen als toetsen, simulaties van praktijksituaties en training cards neemt u de kennis snel en goed op. U behaalt resultaten voor uzelf, uw werkgever, of opdrachtgever en de medewerkers.  Hieronder beschrijven we een aantal van de werkvormen waar u tijdens de opleiding mee te maken krijgt.
 

Kick-off

Tijdens de kick-off bijeenkomst voorafgaand aan Module 1, vindt er een kennismaking plaats met de docenten en de andere deelnemers. U doet een adviesvaardighedentest om zicht te krijgen op uw startsituatie. Gezamenlijk nemen we het studietraject stap voor stap door aan de hand van de deelnemersmap.

De werkvormen van de opleiding bewijzen steeds opnieuw hun meerwaarde:

  • Groepswerken - tijdens de trainingsdagen leer je met elkaar en van elkaar
  • Theorie vertalen naar de praktijk - u heeft alleen wat aan theorie als u die in de praktijk kunt toepassen; dat oefenen we door middel van praktijksimulatie
  • Regelmatige terugkoppeling over uw persoonlijke benadering- door de visie van docenten, correctors en medecursisten krijgt u meer zelfkennis
  • Samen praktijkproblemen analyseren en oplossen - kennis nemen van andere benaderingen en culturen versnelt uw algemene ontwikkeling

Kingo Praktijksimulaties® en Training Cards®

De kat uit de boom kijken is bij deze MVK eigenlijk geen optie. Vanaf de eerste lesdag gaat u regelmatig in gesprek met de mededeelnemers. Onderlinge discussies en overleggen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.  Hiervoor zetten wij o.a. Kingo Praktijksimulatie® in. Deze praktijksimulaties zijn de perfecte manier om gespreksoefeningen en rollenspellen uit te voeren. Zo volgt er bijvoorbeeld een simulatie voor een gesprek met de directie, een VCA-audit, een projectoverleg en een toolboxpresentatie. In totaal gaat het in de hele opleiding om 8-10 simulaties waarin u die vaardigheden traint die u in praktijksituaties nodig hebt. 
 
Een andere gewaardeerde werkvorm zijn de Training Cards®. Door middel van deze kaarten bespreekt en ordent u in groepjes de behandelde lesstof. Daardoor wordt de opgedane kennis gemakkelijker en beter onthouden.
 

De bedrijfsopdrachten en eindscriptie

Verspreid over de modules worden er vier bedrijfsopdrachten uitgevoerd en een eindscriptie geschreven. Gedurende de lesdagen staan we uitgebreid stil bij de vereisten van de bedrijfsopdrachten. Globaal gaat het erom dat u op het gebied van verschillende thema's de bedrijfssituatie onderzoekt, uw conclusies trekt, adviezen geeft en hierover een rapport opstelt. In deze bedrijfsopdrachten wordt u ondersteund door middel van intervisie mogelijkheden en een vaste ervaren corrector.
 
De eindscriptie van de opleiding levert u in nadat Module 2/3 met een theorie-examen zijn afgesloten. Gedurende Module 2/3 wordt er door de docenten regelmatig stilgestaan bij de voortgang van de scriptie. U verdedigt de door de corrector goedgekeurde scriptie voor de examencommissie en als u voldoet aan de gestelde eisen, bent u geslaagd voor de MVK opleiding en ontvangt u het diploma.