Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

Drie diploma’s in één opleiding!

Module 1 in 5 lesdagen

Als u zaken wilt verbeteren, heeft u een totaalbeeld nodig: Hoe werken de bedrijfsinrichting, werkprocessen en logistiek door op de procesbeheersing en belasting van medewerkers? Hoe werkt een KAM-systeem dat processen voorspelbaar maakt en kan sturen naar veilige werkuitvoering? Wat is de waarde van kwaliteitsleer en certificering? En ten slotte: Waarom doen mensen domme dingen, waardoor er ongevallen en beroepsziekten ontstaan? Hoe herkent en corrigeert u gedrag?
 
In Module 1 staan we stil bij al deze vragen. In 5 lesdagen nemen we u mee door de lesstof. Samen met mededeelnemers voert u praktijksimulaties uit, zoals rollenspellen om de kennis naar uw eigen praktijk om te kunnen zetten. Twee bedrijfsopdrachten in deze module zorgen voor een verdere vertaalslag van theorie naar praktijk. Uiteindelijk sluit u de module af met twee examens: preventiekunde en VCA-VOL.
 
Na deze module beschikt u over een basispakket parate kennis op het gebied van veiligheid en preventie en de kennis van het werken volgens de VCA-checklist. Door deze kennis te koppelen aan praktijksituaties en de feitenkennis te trainen heeft u al na vijf lesdagen een heel waardevol pakket aan kennis, dat u praktisch kunt toepassen. 
 
Na Module 1 kunt u doorgaan met Module 2/3. Lees hier wat dit deel van de opleiding u biedt >>